Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Interreg Europe High res logo

  1. Komitet Monitorujący zatwierdził raport kwalifikowalności projektów z 2. naboru. Ze 146 złożonych aplikacji, 34 okazały się niekwalifikowalne (23%). Zatwierdzenie projektów drugiego naboru nastąpi 12 grudnia, podczas posiedzenia KM w Hiszpanii.
  2. 7 listopada 2023 r., w godzinach od 14:00 do 15:30, Policy Learning Platform organizuje webinarium na temat sztucznej inteligencji (AI) dla władz lokalnych i decydentów (https://www.interregeurope.eu/policy-learning-platform/events/ai-for-local-authorities-and-policymakers).
  3. 8 listopada w godzinach 10:00-12:00 odbędzie się spotkanie online z ekspertami Policy Learning Platform. Omówione zostaną także dostępne usługi platformy. To wydarzenie jest otwarte dla wszystkich partnerów zatwierdzonych projektów Interreg Europa (https://www.interregeurope.eu/news-and-events/events/policy-learning-platform-meet-up-with-projects).
  4. 9 listopada 2023 r. w godzinach 14:00-15:30, Policy Learning Platform organizuje webinarium na temat planowania i zarządzania efektywnością energetyczną na poziomie dzielnic w miastach (https://www.interregeurope.eu/policy-learning-platform/events/district-approaches-to-sustainable-energy).
  5. 23 listopada 2023 r. w godzinach 14:00-15:30, Policy Learning Platform organizuje webinarium na temat tworzenia funduszy regionalnych z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. Fundusz wspiera zrównoważone inwestycje, innowacje i tworzenie miejsc pracy w Europie (https://www.interregeurope.eu/policy-learning-platform/events/setting-up-regional-funds-with-the-european-investment-fund).
  6. Do 14 listopada otwarte jest głosowanie na najlepsze projekty w konkursie RegioStars. W kategorii „Green” po raz pierwszy od 11 lat udział bierze projekt Interreg Europa – Green Screen z udziałem Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/regiostars-2023-time-to-vote).

Back to top