Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

6 180323ie   5 grudnia 2018 roku w Hamburgu eksperci platform learningowych Interreg Europa organizują spotkanie Enhancing rural innovation capacity and performance.

Zostaną przedstawione, między innymi, najnowsze rozwiązania i inicjatywy podejmowane na szczeblu europejskim. Warsztaty będą także okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń między praktykami z całej Europy. Do udziału organizatorzy zapraszają przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programów funduszy strukturalnych oraz zajmujących się powyższą problematyką.  

Program i rejestracja: https://www.interregeurope.eu/policylearninghamburg/

 

   Ponadto jest możliwe zapoznanie z materiałami dotyczącymi problematyki, jaką podjęli eksperci platform learningowych Programu Interreg Europa dla regionu Hauts-de-France poprzez przeprowadzenie „wzajemnej oceny” (peer review).

Francuski region zgłosił się z tematem Jak skuteczniej korzystać z funduszy strukturalnych aby zwiększyć efektywność energetyczną w budynkach publicznych i mieszkaniach socjalnych.

Do wzajemnej oceny, czyli analizy ww. tematu, zaproszono ekspertów z Francji, Irlandii, Włoch, Portugali i Hiszpanii. Każdy z nich posiada doświadczenie w zarządzaniu środkami publicznymi,  w zakresie efektywności energetycznej budynków. Dwudniowe spotkanie moderował ekspert platform learningowych – pani Katharina Krell, specjalizująca się w tematyce gospodarki niskoemisyjnej.      

Wnioski z oceny region Hauts-de-France zamierza wykorzystać między innymi do planowania rozwiązań na lata 2021 – 2027.  

Zachęcamy do obejrzenia relacji ze spotkania:

https://www.interregeurope.eu/policylearning/news/4256/the-first-peer-review-took-place-in-france/ a w przypadku kolejnego naboru także do skorzystania z tego narzędzia.

Bezpłatne wsparcie platform learningowych Interreg Europa obejmuje:

- pomoc doradczą

- wzajemne oceny (peer reviews)

- publikacje

- bazę dobrych praktyk

- organizację spotkań (zobacz tematyczne warsztaty:

https://www.interregeurope.eu/policylearning/news/4351/the-policy-learning-platform-kicks-off-four-thematic-workshops/ )

- ogólnoeuropejską społeczność on-line.

 

 

Back to top