EWT logo

stopka WP

UE header

EWT 2021-2027

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

Broszura - okładka

9 180323mog10 180323pp11 180323tage13 180323 karpa

 

 

 

 

6 180323ie   Program Interreg Europa i działające w ramach niego eksperckie, tematyczne platformy, organizują warsztaty poświęcone konkretnym problematykom.

Więcej informacji na ich temat (m.in. odnośnie uczestnictwa) można znaleźć korzystając z podanych poniżej adresów (informacje w języku angielskim):

  • Enhancing rural innovation capacity and performance, 5 grudnia 2018, Hamburg (DE)

https://www.interregeurope.eu/policylearninghamburg/

  • Sustainable management of natural heritage, 22-23 listopada 2018, Bukareszt (RO)

https://www.interregeurope.eu/policylearningbucharest/

  • Sustainable mobility, 21 listopada 2018, Manchester (UK)

https://www.interregeurope.eu/policylearningmanchester/

 

Zachęcamy także do odwiedzania i korzystania, ze strony Interreg Europa, na której zamieszczane są prezentacje i materiały ze spotkań

 https://www.interregeurope.eu/