Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

6 180323ie   Międzynarodowe projekty Interreg Europa są źródłem wiedzy, o tym jak funkcjonują europejskie regiony - w jaki sposób radzą sobie z wyzwaniami i jakie rozwiązania sprawdzają się najlepiej.

Przykładowe projekty dotyczą zdrowego starzenia się społeczeństwa, przedsiębiorczości społecznej, gospodarki niskoemisyjnej w branży audiowizualnej, zrównoważonego transportu publicznego itp.

Informacje, gdzie można znaleźć najświeższe informacje o doświadczeniach i dobrych praktykach:  

-              Spotkanie 13 września 2018 w Brukseli pt.: Lunchtime briefing: Discover good practices from regions and cities https://www.interregeurope.eu/lunchtimebriefing/ + transmisja on-line (wymagana rejestracja)

-              Sesje podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2018 w Brukseli: 9 października Stories about the impact and added value of interregional cooperation https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/1939/stories-about-the-impact-and-added-value-of-interregional-cooperation/ ,
10 października
Towards building a user-centric digital public sector https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/1940/towards-building-a-user-centric-digital-public-sector/, 11 października  Interreg Europe Policy Learning Platform: get involved, exchange, benefit https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/1941/interreg-europe-policy-learning-platform-get-involved-exchange-benefit/

-              Publikacje ekspertów tematycznych:

-- Transport na żądanie https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/2018-06-27_Policy_Brief_Demand_Responsive_Transport.pdf?utm_source=Interreg+Europe+newsletter&utm_campaign=207346b10d-newsletter_july2018&utm_medium=email&utm_term=0_af7b6b7130-207346b10d-155879929

-- Odpady żywnościowe https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/2018-06-23_PB_on_Food_waste.compressed.pdf?utm_source=Interreg+Europe+newsletter&utm_campaign=207346b10d-newsletter_july2018&utm_medium=email&utm_term=0_af7b6b7130-207346b10d-155879929

-- Modernizacja przemysłu https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/2018-07-09_Policy_brief_Industrial_Modernisation_Final1.pdf?utm_source=Interreg+Europe+newsletter&utm_campaign=207346b10d-newsletter_july2018&utm_medium=email&utm_term=0_af7b6b7130-207346b10d-155879929

-              Materiały ze spotkań tematycznych (klastry, dziedzictwo kulturowe, efektywność energetyczna budynków)https://www.interregeurope.eu/policylearning/news/3771/catch-up-on-past-policylearning-events/?utm_source=Interreg+Europe+newsletter&utm_campaign=207346b10d-newsletter_july2018&utm_medium=email&utm_term=0_af7b6b7130-207346b10d-155879929

-              Baza dobrych praktyk https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/?utm_source=Interreg+Europe+newsletter&utm_campaign=207346b10d-newsletter_july2018&utm_medium=email&utm_term=0_af7b6b7130-207346b10d-155879929

-              Efekty współpracy międzyregionalnej w latach 2007 – 2013 (program INTERREG IVC) https://www.interregeurope.eu/projectresults/

Back to top