Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

5 bane ie   Na stronie programu Interreg Europa pojawiła się sekcja dla wdrażających projekty.

Sekcja ta funkcjonuje pod opisem: Implement a project i jest dostępna pod adresem:  

https://www.interregeurope.eu/projects/implement-a-project/

Można tam znaleźć dokumenty niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, m.in. obowiązujące wzory (np. Staff cost timesheet, Good practice template, Progress report i inne), a także wskazówki dotyczące m.in. rozliczania projektu (materiały video z nagraniami specjalistów ze Wspólnego Sekretariatu).

Powyższy link i informacje tam zawarte mogą okazać się przydatne dla wszystkich osób zajmujących się projektami Interreg Europa (rozliczanie finansowe, informacja i promocja, zarządzanie itp.).

Back to top