EWT logo

stopka WP

UE header

EWT 2021-2027

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

Broszura - okładka

9 180323mog10 180323pp11 180323tage13 180323 karpa

 

 

 

 

5 bane ie   Na stronie programu Interreg Europa pojawiła się sekcja dla wdrażających projekty.

Sekcja ta funkcjonuje pod opisem: Implement a project i jest dostępna pod adresem:  

https://www.interregeurope.eu/projects/implement-a-project/

Można tam znaleźć dokumenty niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, m.in. obowiązujące wzory (np. Staff cost timesheet, Good practice template, Progress report i inne), a także wskazówki dotyczące m.in. rozliczania projektu (materiały video z nagraniami specjalistów ze Wspólnego Sekretariatu).

Powyższy link i informacje tam zawarte mogą okazać się przydatne dla wszystkich osób zajmujących się projektami Interreg Europa (rozliczanie finansowe, informacja i promocja, zarządzanie itp.).