EWT logo

stopka WP

UE header

EWT 2021-2027

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

Broszura - okładka

9 180323mog10 180323pp11 180323tage13 180323 karpa

 

 

 

 

log balticForum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego

11. Doroczne Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego odbędzie się w Turku (Finlandia) w dn. 16-17 czerwca 2020 r. Organizatorzy Forum ogłosili nabór na 90-minutowe warsztaty, które będą stanowiły integralną część programu wydarzenia.

Nabór jest otwarty dla wszystkich podmiotów zainteresowanych współpracą w regionie Morza Bałtyckiego. Termin składania propozycji upływa 15 marca br.

Organizatorzy dają dowolność wyboru tematu i doboru metod przeprowadzenia warsztatów. Powinny one jednak odwoływać się do innowacyjnych rozwiązań w zakresie kluczowych wyzwań dla regionu.

Przy selekcji warsztatów premiowane będzie podejście interdyscyplinarne oraz nawiązanie tematyczne do co najmniej trzech obszarów tematycznych (Policy Areas) lub działań horyzontalnych Strategii (Horizontal Actions).  

Organizatorzy rekomendują włączenie przedstawicieli sektora prywatnego, organizacji pozarządowych, młodzieży i instytucji akademickich.

Dodatkowe informacje są dostępne poniżej:

https://annualforum2020.eu/en/11th-annual-forum-eusbsr-16-17-june-2020-turku/programme/workshops