Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

logo Interreg PL UA 2021 2027

15 grudnia 2023 r. Komitet Monitorujący Programu zatwierdził rezultaty pierwszego naboru wniosków w Priorytecie ZDROWIE. Komitet podjął decyzję o dofinansowaniu 20 projektów (lista zatwierdzonych projektów) spośród 115 złożonych wniosków aplikacyjnych oraz utworzył listę rezerwową 28 projektów do ewentualnego kontraktowania w przyszłości.

Doceniając jakość złożonych wniosków, chcąc umożliwić dofinansowanie większej ich ilości, Komitet zdecydował o przesunięciu 2,55 mln euro z priorytetu WSPÓŁPRACA (cel szczegółowy 4.1) do priorytetu ZDROWIE. Celem sfinansowania dodatkowych projektów konieczne było też obniżenie poziomu dofinansowania dla nich z 90% do 83%.

Wybrane projekty pochodzą z wszystkich 10 kwalifikowalnych regionów Programu. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 39,92 mln euro.

Wspólny Sekretariat przystępuje teraz do informowania o decyzji Komitetu wszystkich wnioskodawców w priorytecie ZDROWIE, a z wnioskodawcami, którzy przyjmą ofertę dofinansowania rozpocznie procedurę kontraktacji zmierzającą do podpisania umów grantowych.

Back to top