Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

logo Interreg PL UA 2021 2027

Z przyjemnością informujemy, że Komitet Monitorujący podjął decyzję zwiększeniu budżetu programu o ponad 48 mln euro. Umożliwi to realizację projektów dotyczących transportu w ramach nowego priorytetu DOSTĘPNOŚĆ. Nowe projekty będą wpisywać się w inicjatywę Korytarzy Solidarnościowych pomiędzy UE a Ukrainą.

To nie wszystkie zmiany, które wprowadzono do programu. Dodatkowo:

  • Wdrażane będą dwa Fundusze Małych Projektów, zarządzane przez Euroregion Karpacki z siedzibą w Polsce (priorytet Współpraca) oraz Tarnopolską Agencję Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Ukrainie (priorytet Środowisko, nowy Cel Szczegółowy dotyczący promowania przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym).
  • Przesunięto 8,5 mln euro z priorytetu TURYSTYKA do priorytetu ŚRODOWISKO, a dokładniej do Celu Szczegółowego "Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej".
  • Doprecyzowano zakres tematyczny priorytetu GRANICE - do listy potencjalnych działań dodano „Rozwój i modernizację infrastruktury przejść granicznych, szczególnie w kontekście Korytarzy Solidarnościowych UE-Ukraina”.

Zmodyfikowany Program czeka na zatwierdzenie przez Komisję Europejską.

Zaktualizowane informacje o Programie znajdują się na stronie internetowej w zakładce O PROGRAMIE.

W zakładce PROJEKTY opublikowany został również aktualny harmonogram naborów.

Back to top