Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Poland Slovakia PL 01FUND RGB

 10 marca 2022 r. Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów zgodził się na przystąpienie Polski do Programu Interreg Polska — Słowacja 2021–2027.

Program będzie wpierał:

  • przystosowanie do zmian klimatu oraz wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody – bioróżnorodność,
  • modernizację dróg oraz elektromobilność w dojazdach do atrakcji turystycznych, 
  • rolę kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych na pograniczu,
  • efektywność instytucji publicznych,
  • małe projekty people-to-people (budowanie wzajemnego zaufania). 

Po polskiej stronie program będzie realizowany w przygranicznym pasie województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Wkrótce zostanie przekazany Komisji Europejskiej do zatwierdzenia. Programem zarządza Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a słowackie Ministerstwo Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji jest przyszłą Instytucją Krajową programu.

Szczegółowe informacje o nowym programie są dostępne w zakładce Programy Interreg w latach 2021-2027

Back to top