Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Przyjazne naturze i bezpieczne, lepiej połączone, twórcze i atrakcyjne turystycznie oraz współpracujące. Taką wizję polsko-słowackiego pogranicza ma Grupa Robocza, która 16 grudnia 2021 r. zatwierdziła projekt “Programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027".
Prace nad programem trwały od czerwca 2020 r. Zaangażowane instytucje wypracowały projekt programu, który następnie podlegał m.in. konsultacjom publicznym.  

Na posiedzeniu Grupy Roboczej w dniu 16.12.2021 r. przedstawiono wprowadzone do projektu programu poprawki wynikające ze zgłoszonych w trakcie konsultacji uwag. Dyskutowane zmiany wprowadzono w odpowiednich rozdziałach projektu programu. 

Następnie Grupa Robocza zatwierdziła drogą konsensusu projekt programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 wraz z poprawkami zgłoszonymi podczas posiedzenia. 

Zatwierdzony projekt programu przedstawiony teraz zostanie do opiniowania rządom Polski i Słowacji.  

 

Back to top