Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

W sercu Karpat - granica która łączy

Tytuł projektu: "W sercu Karpat – granica, która łączy"

Partner wiodący: Województwo Podkarpackie. Partner: Agencja Rozwoju Regionalnego Svidnik (www.rrasvidnik.sk)

Opis projektu:

Osnową projektu jest obecność w obrębie województwa podkarpackiego i sąsiadującego z nim fragmentu Słowacji swoistej jakości geograficznej, jaką jest granica między Karpatami Zachodnimi (KZ) a Karpatami Wschodnimi (KW). Projekt stawia sobie za cel wykorzystanie tego faktu do promocji tej części polsko-słowackich Karpat, gdyż granica ta ma wszelkie dane ku temu, by stać się znaczącą atrakcją turystyczną, a tym samym medialnie nośnym znakiem firmowym tego fragmentu polsko-słowackiego pogranicza. Tym samym pozostające w jej obrębie inne walory turystyczne zyskają wspólny, z definicji „karpacki” (ponadlokalny), wyróżnik. Mogą, bowiem, legitymizować się tym, że znajdują się w miejscu, gdzie KZ spotykają się z KW. Na kuli ziemskiej jest tylko jedno takie miejsce i znajduje się ono właśnie w tej części polsko-słowackiego pogranicza. Na popularyzacji granicy między KZ a KW szczególnie dużo skorzystają polskie i słowackie pogórza, które obecnie, jak pokazuje doświadczenie, w ogóle pozostają poza zainteresowaniem turystów poszukujących atrakcji sygnowanych nazwą „Karpaty”. Pod egidą marki budowanej na granicy między KZ a KW również one mogą zaistnieć jako znacząca część Karpat. Zaistnieć w turystycznym wymiarze, bo w geograficznym są tam od zawsze.

Cele projektu:

A. Wytyczenie przebiegu granicy między Karpatami Zachodnimi (KZ) a Karpatami Wschodnimi (KW). By granica między KZ a KW mogła być wykorzystana jako narzędzie promocyjne najpierw musi zostać wskazana linia jej przebiegu. Jak dotąd nikt nie pokusił się o to, by dla celów turystycznej promocji na obszarze polsko-słowackiego pogranicza, gdzie jej obecność jest niekwestionowanym faktem, dokładnie zlokalizować węzłowe punkty granicy między KZ a KW na całej jej długości. Zatem, by móc ją wykorzystać w działaniach promocyjnych jest konieczne, by potencjalny turysta mógł tę granicę realnie rozpoznać w terenie. Wówczas dopiero, bowiem, granica między KZ a KW może stać się przedmiotem turystycznego zainteresowania. Taka jest bowiem magia wszelkich granicznych miejsc (typu: środek miasta, miejsce styku granic trzech państw itd), że szybko stają się turystyczną atrakcją.

B. Poinformowanie ogółu społeczeństwa (w szczególności podmioty zajmujące się promocją i rozwojem turystyki oraz turystów) o linii przebiegu granicy między KZ a KW. Ważne jest, aby wiedza ta stała się trwałym elementem turystycznej informacji o polsko-słowackim pograniczu, bo to gwarantuje skuteczne zakorzenienie się jej w świadomości ogółu, co następnie przekłada się na turystyczną popularność miejsc, w obszarze których granica między KZ a KW jest zlokalizowana.

C. Wykorzystanie granicy między KZ a KW w działaniach promujących polsko-słowackie pogranicze. Wytyczona granica między KZ a KW, sama w sobie będąc turystyczną atrakcją, w pełni ujawni swój marketingowy potencjał, gdy stanie się pretekstem do kolejnych transgranicznych działań promujących polsko-słowackie pogranicze.

Okres realizacji projektu: 1 maja 2017 – 30 kwietnia 2018 r.

Wartość projektu: 58 160,55 €

Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85% - 49 436,46 €

IMG 0802IMG 0810

Wiecej informacji oraz dostęp do wczesniejszych artykułów dostępne pod linkiemhttps://arch.podkarpackie.pl/index.php/turystyka/projekty-pl-sk/w-sercu-karpat

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Back to top