Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Karpackie Morza.Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego J.Solińskiego i W.Domaszy

„Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy”.

Lider projektu: Województwo Podkarpackie

Partner: Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš v Humennom (Regionalna Organizacja Turystyczna Horný Zemplín i Horný Šariš)
Mikroprojekt wspólny: 76 506,00 Euro (85% EFRR, 5% budżet Państwa/ wkład własny Lidera projektu 5 556,53 Euro i Partnera 2 094,09 Euro)

Okres realizacji: 01.10.2020 - 30.09.2021

Cel projektu: promocja walorów przyrodniczych Jeziora Solińskiego (Polska) i Wielkiej Domaszy (Słowacja), która wpłynie na zwiększenie atrakcyjności polsko-słowackich regionów przygranicznych. Jeziora te, są zjawiskami szczególnymi na polsko-słowackim pograniczu, które w połączeniu z walorami krajobrazowymi stanowią potencjał turystyczny obu stron polsko-słowackiego pogranicza. Promocja tych dwóch akwenów pod wspólnym szyldem ma służyć skanalizowaniu ruchu turystycznego w obszary o mniejszej frekwencji turystycznej.

Działania:

Województwo Podkarpackie

  • Opracowanie i wydanie dwuelementowej mapy w języku polskim, słowackim i angielskim (opis walorów karpackich „mórz”, baza noclegowa, gastronomiczna, atrakcje w pobliżu).
  • Organizacja wizyty studyjnej dla propagatorów turystyki w celu poznania i promocji walorów Jeziora Solińskiego i Jeziora Domasza.
  • Organizacja warsztatów dla propagatorów turystyki dotyczących analizy potencjału turystycznego obszaru Jeziora Solińskiego i Jeziora Domasza oraz tworzenia wspólnych pakietów turystycznych np. „Tydzień nad karpackimi morzami”.
  • Organizacja warsztatów fotograficznych, opublikowanie na stronach partnerów, stworzenie bazy zdjęć pogranicza polsko-słowackiego do wykorzystania przez zainteresowane podmioty w celu promocji.
  • Zakup roll-upa promocyjnego.
  • Zakup laptopa.
  • Dosprzętowienie posiadanego aparatu fotograficznego.

Partner

  • Organizacja konferencji prezentującej produkt turystyczny i opracowane pakiety dla turystów.
  • Wykonanie i montaż 7 tablic informacyjno-promocyjnych w obszarze Wielkiej Domaszy”.

Baner projektu Karpackie Morza Logo Podkarpackie Interreg Regionalna Organizacja Turystyczna Horný Zemplín i Horný Šariš

 

 Objazd, w którym udział wzięło 15 uczestników z Polski i Słowacji, w tym przewodnik, p. Wojciech Wesołkin,  animatorzy turystyki oraz  przedstawiciele partnerów projektów, odbył się w dniach 24-27 czerwca 2021 roku. Bazą objazdu stał się ponownie hotel Zefir w Polańczyku.

Celem objazdu było poznanie walorów przyrodniczych oraz ogólnoturystycznych Jeziora Solińskiego oraz sąsiadujących z nim terenów, jak też wypracowanie koncepcji mapy turystycznej tego regionu.

Pierwszy dzień objazdu rozpoczął się spacerem po Polańczyku, w tym odwiedzeniem punktu widokowego, z którego widoczna jest panorama Jeziora Solińskiego oraz niektórych bieszczadzkich pasm i masywów górskich. Ulgę od ponad 30-stopniowego upału przyniósł kolejny punkt programu – popołudniowy rejs po Jeziorze Solińskim. Dzień zakończył się dyskusją na temat koncepcji prac nad mapami turystycznymi.

Kolejny dzień rozpoczął się spacerem po zaporze  wodnej w Myczkowcach, następnie uczestnicy przeszli  przez Rezerwat Przyrody „Koziniec” Zwierzynia, a następnie udali się na przejazd do Uherzec Mineralnych, gdzie odwiedzili Bieszczadzką Szkolę Rzemiosła biorąc udział w warsztatach garncarskich i piekarskich. Następną atrakcją dnia był przejazd drezynami kolejowymi z Uherzec do Olszanicy. Dzień zakończył się zwiedzaniem wnętrza zapory w Solinie oraz spacerem po jej koronie.

Wędrówka piesza na trasie Radziejowa – Przełęcz Hyrcza - Korbania  (894 m n.p.m)  - Łopienka wypełniła większość trzeciego dnia. Jego uzupełnieniem była poobiednia dyskusja nt. logotypu projektu oraz koncepcji map turystycznych.

Ostatni dzień objazdu to wizyta w Cisnej połączona z przejazdem Bieszczadzką Kolejką Wąskotorową na trasie Majdan – Balnica. Po powrocie do hotelu dokonano podsumowania objazdu oraz prac nad koncepcją map turystycznych.

1235467a13

910111281415a16

 17a18192120222324

27a26252829

Link do pobrania zdjęć z objazdu (autor: Adrzej Błoński), które animatorzy turystyki mogą wykorzystać przy tworzeniu potencjalnej oferty turystycznej obszaru Jeziora Solińskiego:

https://drive.google.com/drive/folders/1howeQbnbRmPFJpqQ3ATP30YV-t6_E61F?usp=sharing

Back to top