Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

 

 

 

 

Wszelkie informacje związane z naborem znajdują się stronie internetowej Programu: 

https://pl.plsk.eu/-/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-ekspertow-programu-interreg-v-a-polska-slowacja-2014-2020 

Back to top