Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

  logo SEKPLogo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

         

 

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem newslettera.

W tym numerze m. in.:

  • podsumowanie 30 lat Interregu w Polsce;
  • relacja z XI. Posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Intereg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
  • prezentacja realizacji mikroprojektów na polsko-słowackim pograniczu: Karpackie Laboratorium Medialne w Przeworsku oraz dziedzictwo kulturowe w muzyce liturgicznej, pieśniach religijnych i pielgrzymkowych w Parafii w Sławęcinie;
  • relacja z przeglądu śródokresowego projektu EtnoCarpathia;
  • Urząd Marszałkowski prezentuje efekty posiedzenia Międzyregionalnej Grupy „Karpaty” Europejskiego Komitetu Regionów, podczas której symbolicznie podpisano deklarację wspólnych działań wyżej wymienionych regionów Polski.ramach współpracy karpackiej Podkarpacia, Małopolski i Śląska.

Więcej informacji: link

Newsletter: 

 

Back to top