Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 Poland Slovakia PL 01FUND RGB 500 pikseli

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Trangranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w ramach programu Interreg Polska – Słowacja w dziedzinach:

  • Pomoc publiczna
  • Z zakresu oceny technicznej
  • Z zakresu oceny merytorycznej

Szczegółowe informacje nt. naboru można znaleźć na stronie internetowej Programu: https://pl.plsk.eu/-/nabor-kandydatow-na-ekspertow-w-ramach-programu-interreg-polska-slowacja

 

Back to top