Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

 

W dniu 18 września 2014 w Komitecie Regionów w Brukseli odbyła się konferencja końcowa Projektu TOURAGE – Rozwój Turystyki Seniorów w Regionach Peryferyjnych – Doświadczenia i Perspektywy. Głównym celem konferencji było podsumowanie realizacji projektu TOURAGE i zapoznanie jej uczestników z zidentyfikowanymi 55 tzw. dobrymi praktykami w zakresie wsparcia turystyki seniorów i ich zrealizowanymi transferami pomiędzy partnerami projektu.

Prezentacje z konferencji:

 

Zdjęcia:

 

http://www.tourage.eu/index.php?mact=Gallery,m2efa8,default,1&m2efa8dir=Final-Conference%2F&m2efa8returnid=60&page=60

 

 

 

Sprawozdania z konferncji końcowej Projektu TOURAGE (w języku angielskim)

 

 

 

Back to top