Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

westemeu logo

Projekt WeSTEMEU zakłada współpracę podmiotów publicznych z 9 regionów europejskich w celu wymiany doświadczeń i poprawy kluczowych dokumentów polityk regionalnych, mających na celu zwiększenie liczby zatrudnionych kobiet w sektorach STEM oraz zwiększenie różnorodności i dostępności miejsc pracy.

Projekt WeSTEMEU przyczyni się do złagodzenia nierównowagi płci, a tym samym do lepszego reagowania sektora STEM na społeczne, gospodarcze i środowiskowe potrzeby obu płci. Jednocześnie spowoduje to zaspokojenie zapotrzebowania na wzrost zatrudnienia i innowacyjność na rzecz zrównoważonego rozwoju w obecnej gospodarce opartej na wiedzy. Jednocześnie, długoterminowy wpływ projektu będzie również widoczny w postaci niwelowania różnic w wynagrodzeniach.

Sektor nauki, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) ma kluczowe znaczenie dla rozwoju społecznego i gospodarczego Unii Europejskiej, ale także dla sprostania wyzwaniom związanym ze zmianą klimatu, dostawami energii i cyfryzacją. Jest to jednak nadal jeden z sektorów, w których liczba kobiet jest nieproporcjonalnie mniejsza niż mężczyzn, co ma reperkusje na wielu poziomach. WeSTEMEU będzie pracować na poziomie międzyregionalnym nad rozwijaniem instrumentów polityki, które zachęcają i ułatwiają zatrudnienie kobiet w sektorach STEM, przyczyniając się w ten sposób do skuteczności i integracji rynku pracy oraz dostępu do wysokiej jakości zatrudnienia.

Choć istnieje wiele polityk na rzecz równouprawnienia płci, w większości regionów UE nie ma konkretnych działań skierowanych na zapewnienia równego dostępu kobiet do karier w dziedzinie STEM, biorąc pod uwagę znaczenie tego sektora. Projekt zajmie się poprawą kluczowych dokumentów polityk w następujących regionach Europy: Katalonii (Hiszpania), Litwie, Bukareszcie (Rumunia), regionie zachodniej Grecji, Podkarpackim (Polska) i hrabstwie Donegal (Irlandia).

W realizację projektu zaangażowanych jest łącznie 9 partnerów z 6 państw:

- Igualada Municipality (Hiszpania) – Lider Projektu
- Public Institution Lithuanian Innovation Centre (Litwa)
- Executive Agency for Higher Education, Research, Development
- and Innovation Funding (Rumunia)
- Computer Technology Institute and Press Diophantus (Grecja)
- Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie (Polska)
- Województwo Podkarpackie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie (Polska)
- Atlantic Technological University (Irlandia)
- Bucharest – Ilfov Regional Development Agency (BI-RDA) – (Rumunia)
- Region of Western Greece (Grecja)

Budżet projektu:
1,649,692.00 EUR, w tym budżet RARR S.A.: 173,300.00 EUR

Termin realizacji:
Projekt rozpoczął się 1 marca 2023 roku, a zakończy w maju 2027 roku.

Aktualności projektu

Strona projektu

Back to top