Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

sirm logo

Projekt SIRM zakłada współpracę podmiotów publicznych z 8 regionów europejskich w celu wymiany doświadczeń i poprawy kluczowych dokumentów polityk w zakresie integracji społeczno-ekonomicznej obywateli państw trzecich, w tym uchodźców i migrantów. Projekt zapewnia wzajemną wymianę doświadczeń i ma na celu upowszechnianie wiedzy na temat problemów i potrzeb migrantów oraz sposobów rozwiązywania problemów związanych z migracją.

Dzięki dobrym praktykom, wspólnym warsztatom z udziałem ekspertów oraz wizytom studyjnym partnerzy zyskają wiedzę nt. integracji społeczno-ekonomicznej obywateli państw trzecich oraz zacieśnią współpracę międzynarodową w tym zakresie.

Według szacunków Agencji ONZ ds. Uchodźców, pod koniec 2020 r. aż 82,4 mln osób na całym świecie zostało przymusowo przesiedlonych w wyniku prześladowań, konfliktów, przemocy, łamania praw człowieka lub wydarzeń, które poważnie zakłóciły porządek publiczny. W 2022 roku w Europie wybuchła wojna, w wyniku której ponad 5 milionów Ukraińców zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Kaje UE często są wybierane jako główne miejsce docelowe dla uchodźców i migrantów ze względu na stabilną sytuację gospodarczą i polityczną. Niestety, po dotarciu do kraju przyjmującego nie wszystkim udaje się przystosować i prowadzić w pełni szczęśliwe życie. Na przeszkodzie stoją różne bariery: brak znajomości języka, niewystarczające wykształcenie, umiejętności zawodowe niedostosowane do lokalnego rynku pracy, brak środków na wynajem lub zakup mieszkania. Celem publicznym jest stworzenie mechanizmów, które w jak największym stopniu umożliwią adaptację i samodzielne funkcjonowanie migrantom.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest pomysłodawcą projektu i pełni rolę partnera wiodącego, co oznacza zarządzanie całym międzynarodowym konsorcjum pod kątem merytorycznym, administracyjnym i finansowym, także przy wsparciu zainteresowanych interesariuszy z regionu.

Konsorcjum składa się z dziewięciu organizacji partnerskich z ośmiu krajów.

Partner Wiodący:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Polska)

Partnerzy:

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie (Polska)
- Munster Technological University (Irlandia)
- Maramures County Council (Rumunia)
- Prešov Self-Governing Region (Słowacja)
- University of Latvia (Łotwa)
- Municipality of Brindisi (Włochy)
- City of Sibenik (Chorwacja)


Partner doradczy:

University of Groningen (Holandia)

Budżet projektu:
1 785 576,00 EUR, w tym budżet RARR S.A.: 288 100,00 EUR

Termin realizacji:
Projekt SIRM rozpoczął się 1 marca 2023 roku, a zakończy w lutym 2027 roku.

Aktualności projektu

Strona projektu

Back to top