Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Interreg Europe High res logo

20 marca 2024 roku rozpoczął się trzeci nabór wniosków o dofinansowanie w programie Interreg Europa 2021-2027. Aplikanci wiodący mogą składać wnioski do Wspólnego Sekretariatu w Lille (online) do 7 czerwca 2024 roku.

Alokacja na nabór z funduszy Interreg wynosi 130 mln euro. Zakres tematyczny naboru obejmuje wszystkie cele polityki i cele szczegółowe programu. Projekty współpracy międzyregionalnej mogą dotyczyć wszystkich zagadnień polityki spójności. Do udziału w projektach są uprawnieni partnerzy z  UE-27, Norwegii, Szwajcarii, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Mołdawii, Czarnogóry, Macedonii Północnej, Serbii i Ukrainy. Pakiet aplikacyjny do trzeciego naboru jest dostępny na stronie programu.

Wspólny Sekretariat zaprasza wnioskodawców na spotkania prowadzone w języku angielskim:

Q&A session about the third call (sesje pytań i odpowiedzi):

Webinaria dla aplikantów wiodących:

Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa zaprasza instytucje z całej Polski na krajowe seminarium informacyjne na temat trzeciego naboru wniosków w programie Interreg Europa 2021-2027. Spotkanie odbędzie się 10 kwietnia 2024 r. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Back to top