Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

logo interreg europe 2

5 lipca 2022 roku Komisja Europejska decyzją wykonawczą zatwierdziła program Interreg Europa [Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 5.7.2022r. zatwierdzająca program współpracy „Interreg Europa” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) we wszystkich państwach członkowskich, z udziałem Norwegii i Szwajcarii CCI 2021TC16RFIR001].   

Zatwierdzony program Interreg Europa – dokument w języku angielskim, który jest roboczym językiem programu i projektów.

Zaktualizowane polskie robocze tłumaczenie programu

O programie

Program Interreg Europa obejmuje 29 państw – UE-27, Norwegię i Szwajcarię. Jest adresowany przede wszystkim do władz publicznych szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego. Mogą w nim uczestniczyć także inne instytucje publiczne (np. uczelnie, instytuty, agencje rozwoju itp.) oraz prywatne podmioty non-profit z osobowością prawną (np. fundacje, izby itp.).

Projekty umożliwiają międzynarodową wymianę doświadczeń we wszystkich kwestiach dotyczących polityki spójności. Ich celem jest doskonalenie kompetencji osób i instytucji odpowiedzialnych za przygotowywanie i wdrażanie w kraju, województwach, powiatach, miastach i gminach różnego typu programów, planów, strategii, prawa lokalnego itp.   

Portal Interreg Europa – prowadzony w języku angielskim przez Wspólny Sekretariat programu.

Informacje na temat Interreg Europa po polsku.

Back to top