Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

logo interreg europe 2

Pierwszy nabór wniosków w programie Interreg Europa 2021-2027 trwał od 4 kwietnia do 31 maja 2022 roku. Wspólny Sekretariat (Lille, Francja) otrzymał 134 propozycje projektowe.

Najliczniej w projektach uczestniczą instytucje z Włoch (156), Hiszpanii (150) i Grecji (94). Polska zajmuje szóste miejsce pod względem liczby zaangażowanych partnerów (75).

W projektach jest reprezentowanych czternaście polskich województw. Najwięcej partnerów jest z województwa podkarpackiego (23) oraz województwa mazowieckiego (15). Polscy partnerzy reprezentują, między innymi, władze regionalne oraz władze lokalne, agencje, fundacje i instytuty. Pięć polskich instytucji pełni rolę aplikanta wiodącego (odpowiada za przygotowanie i złożenie całego wniosku). Łącznie polscy partnerzy ubiegają się o ponad 9 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W nadchodzących tygodniach Wspólny Sekretariat poinformuje aplikantów wiodących o rezultatach oceny kwalifikowalności. Wnioski, które spełnią kryteria kwalifikowalności będą przedmiotem oceny merytorycznej. Sekretariat planuje zakończenie oceny merytorycznej w grudniu 2022 roku.

Podsumowanie naboru jest dostępne na Portalu Interreg Europa, prowadzonym przez Wspólny Sekretariat w roboczym języku programu – po angielsku.

Back to top