Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

W dniu 21 maja 2023 r. Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg Polska-Słowacja w Rzeszowie po raz kolejny brał udział w wydarzeniu pn. „Leśna Majówka na błażowskim Wilczaku”, podczas którego pracownicy RPK mieli okazję do zaprezentowania nowego Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027, a także efektów wybranych projektów, realizowanych w perspektywie 2014-2020. Wydarzenie zostało zorganizowane w wyjątkowej oprawie, skierowanej na promocję ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki leśnej, wraz z towarzyszącymi dodatkowymi atrakcjami tj. konkursami, zawodami, prelekcjami i prezentacjami. Uczestnicy „Leśnej Majówki na błażowskim Wilczaku” chętnie degustowali regionalne potrawy i podziwiali stoiska z rękodziełem. Najmłodsi bawili się w specjalnie przygotowanej strefie zabaw, a dorośli mogli posłuchać koncertu zespołu „Karczmarze”, a także „Kapeli Ludowej z Futomy”. Ponadto w trakcie pikniku odbył się pokaz rasowych psów myśliwskich.

Wydarzenie to przyciągnęło ok. 1200 osób. Zainteresowani mieli dodatkowo możliwość pozyskania szczegółowych informacji na stoisku RPK PL-SK, dotyczących nowego Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Podczas wydarzenia przeprowadzono również konkurs wiedzy o Programie Interreg PL-SK. Uczestnikom konkursu, którzy udzielili prawidłowej odpowiedzi, wręczono nagrody z logo Programu, jednocześnie zachęcając do śledzenia informacji zamieszczanych na stronie internetowej ewt.podkarpackie.pl w zakładce Programu. Na stoisku RPK można było również obejrzeć filmy promujące efekty realizacji projektów w poszczególnych osiach priorytetowych, zrealizowanych w perspektywie 2014-2020, a także skorzystać z konsultacji nt. dostępnych w obecnej perspektywie środków finansowych i zakresu tematycznego projektów na obszarze wsparcia Programu.

Obecność RPK na wydarzeniu o tak licznym udziale społecznym, była wyjątkową okazją do bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi wnioskodawcami projektów oraz szeroko zakrojoną promocją Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.

0   1   2   5   7   3   4   6

Back to top