Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 W dniu 12 października 2022 r. odbyła się konferencja organizowana przez Oddział Współpracy Terytorialnej Departamentu Gospodarki Regionalnej poświęcona wdrażaniu programów współpracy terytorialnej na terenie województwa podkarpackiego. Wydarzenie to miało na celu podsumowanie realizacji programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa perspektywy 2014-2020 oraz zapoznanie jego uczestników z programami Interreg nowej edycji 2021-2027.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. Samorząd województwa reprezentowała Wicemarszałek Województwa Pani Ewa Draus, która zwróciła uwagę, że „celem Europejskiej Współpracy Terytorialnej jest rozwiązywanie problemów, które wykraczają poza granice państw i które wymagają podjęcia wspólnych działań. Współpraca w ramach projektów Interreg realizowanych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego wspólnie z partnerami z krajów UE oraz krajami sąsiadującymi stanowi istotny element polityki regionalnej województwa prowadząc do społeczno-gospodarczego rozwoju naszego regionu oraz stanowiąc dobre narzędzie promocji jego walorów”. W swoim wystąpieniu Pani Wicemarszałek podkreśliła również znaczenie EWT wobec wydarzeń, które mają miejsce za naszą wschodnią granicą.

W trakcie konferencji przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawili informacje o nowych programach perspektywy 2021-2027: Interreg Europa Środkowa, Interrreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa. Zaprezentowano również przykłady dobrych praktyk w ramach tych programów realizowanych przez podkarpackich partnerów projektów.

Druga część konferencji była poświęcona programom współpracy transgranicznej, tj. Interreg V-A PolskaL-Słowacja 2014-2020 oraz Programowi Współpracy Transgranicznej Polska-(Białoruś)-Ukraina 2014-2020. Posumowanie efektów realizacji tych programów zostało przedstawione przez Panią Alicję Wosik-Majewską kierownika Oddziału WST Programu Współpracy Transgranicznej Polska-(Białoruś)-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie oraz Pana Krzysztofa Kaczmarka kierownika Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Interreg Polska-Słowacja.

Uczestnicy spotkania mieli okazję nie tylko zapoznać się z przykładami zrealizowanych, ciekawych projektów, ale również poznać szczegóły Programów Interreg w perspektywie 2021-2027.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska – Słowacja, który jest umiejscowiony w Oddziale Współpracy Terytorialnej planuje również kolejne spotkania informacyjno-promocyjne dla przyszłych wnioskodawców dotyczące Programu Interreg Polska-Słowacja. Planowane terminy spotkań: 8.11.2022 r. – w Przemyślu, 15.11.2022 r. – w Krośnie, 22.11.2022 r. – w Sanoku.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami oraz filmami przedstawionymi podczas konferencji, które zostały zamieszczone poniżej.

 

132498.jpg

 10191252022

 

 

Back to top