Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

W programach Interreg 2021-2027 planowane jest, na szerszą skalę niż dotychczas, wykorzystanie uproszczonych metod rozliczania wydatków. Mając na uwadze, że niektórzy beneficjenci obecnie wdrażanych programów EWT i ENI mieli obawy lub nawet trudności związane z księgowaniem kosztów uproszczonych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało Poradnik w zakresie uproszczonego rozliczania wydatków dla polskich beneficjentów programów Interreg 2021-2027. Opracowanie zostało szeroko skonsultowane m.in. kontrolerami 1. Stopnia i wybranymi beneficjentami, zawiera praktyczne wskazówki w zakresie postępowania z ryczałtami – jak zabezpieczyć prawidłowe stosowanie polskich przepisów rachunkowych, podatkowych.

 

Back to top