Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

28 września 2022 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza na seminarium wprowadzające do programów współpracy transnarodowej i międzyregionalnej. Spotkanie odbędzie się online w godz. 10:30 – 12:00.

Do udziału zaprasza się szczególnie osoby, które do tej pory nie zetknęły się z programami Interreg Europa, Europa Środkowa i Region Morza Bałtyckiego i tych z Państwa, którzy poszukują dla swoich instytucji nowych możliwości finansowania i współpracy.

Środki unijne z trzech programów Interreg są dostępne dla wszystkich polskich województw, dla:

  • władz centralnych,

  • samorządów regionalnych,

  • samorządów lokalnych,

  • instytucji publicznych,

  • organizacji pozarządowych.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z oferty programów Interreg Region Morza Bałtyckiego i Interreg Europa Środkowa.

W trakcie spotkania przedstawiony zostanie zakres tematyczny i zasady programów Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa i Interreg Europa na lata 2021-2027. Przedstawiciele Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z Bielska-Białej oraz Województwa Dolnośląskiego opowiedzą, jak ich instytucje skorzystały na udziale w międzynarodowych projektach.  

Program spotkania (PDF 502 KB)

Formularz rejestracyjny.

Back to top