Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Komisja Europejska (z inicjatywy Parlamentu Europejskiego) ogłosiła zaproszenie do wyrażenia zainteresowania udziałem w projektach pilotażowych z zakresu zarządzania transgranicznego.

Nabór jest skierowany do transgranicznych podmiotów prawnych, które:

- angażują się w sprawy transgraniczne,
- chcą ulepszyć system wielopoziomowego zarządzania,
- chcą ustanowić (lub ulepszyć) wspólnie opracowywane strategie transgraniczne.

Na zlecenie Komisji Europejskiej z wybranymi w naborze regionami będzie współpracować Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

W ramach projektów pilotażowych eksperci OECD będą pracować z regionami (indywidualnie oraz w grupie), dzieląc się z nimi specjalistyczną wiedzą.

Doświadczenia ze współpracy będą rozpowszechniane i przyczynić się mają do poprawy zarządzania transgranicznego.

Wnioski (formularze zgłoszeniowe) muszą być złożone wspólnie przez podmioty prawne z obszarów przygranicznych sąsiadujących krajów lub transgraniczne podmioty prawne, reprezentujące terytorium więcej niż jednego kraju.

Uprawnionymi do złożenia wniosku mogą być:

- lokalne władze,
- uniwersytety lub ośrodki badawcze,
- europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT), euroregiony (w tym przypadku kwalifikuje się jeden podmiot prawny)

Aplikujący powinni pochodzić z krajów UE, krajów kandydujących lub Szwajcarii, Norwegii, Andory, Monako i Liechtensteinu.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: 30 września 2022 roku.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje o naborze znajdą Państwo na stronie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-expressions-of-interest/#2

Back to top