Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

 

Forum odbędzie się w dn. 15-16 czerwca br. w Jurmali na Łotwie. Ze względu na duże zainteresowanie wydarzeniem w regionie oraz ograniczenie liczby miejsc w tym roku do ok. 550, sugerujemy niezwłoczną rejestrację przez osoby zainteresowane.

W załączeniu program wydarzenia. Link do rejestracji i szczegóły wydarzenia poniżej.

www.balticsea-region.eu/forum2015

Jest to jedna z ważniejszych bałtyckich imprez organizowana co roku we współpracy z Komisją Europejską i podmiotami współpracującymi w SUERMB. W tym roku gospodarzem jest Łotwa, która w I połowie 2015 r. będzie przewodzić pracom Rady UE.  Dotychczasowe Fora: Tallinn 2010, Gdańsk 2011, Kopenhaga 2012, Wilno 2013, Turku 2014.

W Dorocznym Forum uczestniczą wysocy rangą politycy państw regionu, przedstawiciele instytucji europejskich, w tym Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, regionalnych struktur współpracy, przedstawiciele władz samorządowych państw regionu, a także przedstawiciele instytucji związanych ze współpracą bałtycką w różnych dziedzinach.

Tegoroczne Forum odbędzie się pod hasłem: „ACHIEVING E-QUALITY by CONNECTING the REGION” i skoncentruje się na różnych aspektach budowy połączeń w regionie (ściślejsza integracja, synergie pomiędzy Obszarami Priorytetowymi i Działaniami Horyzontalnymi Strategii bałtyckiej, wymiana dobrych praktyk w regionie i między makroregionami, tworzenie powiązań między SUERMB a społeczeństwami). Organizatorzy planują udział do 550 osób, w tym najwyższych przedstawicieli władz Republiki Łotewskiej (prezydent/premier), Komisarzy i ministrów z państw regionu Morza Bałtyckiego. Tradycyjnie na marginesie Forum odbędzie się szereg imprez towarzyszących.

Planowane są 3 główne sesje plenarne (Next steps in implementing the EUSBSR, Competitive Baltic Sea Region, E-quality and e-connectivity in the Baltic Sea Region) i 10 warsztatów tematycznych (w tym dot. współpracy gospodarczej, w dziedzinie energii, turystyki, kultury, powiązań z nowym okresem programowania, planowania przestrzennego, zdrowia, współpracy naukowej - szczegóły w załączonym wstępnym programie).

 

Back to top