Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Interreg CE LOGO

W dniach 28-29 kwietnia br. odbyło się we Włoszech pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego. Podczas spotkania zatwierdzono: regulamin KM, podręcznik programu, ogłoszenia naborów, wyniki oceny formalnej projektów pierwszego naboru. Wspólny Sekretariat poinformował o zgłoszeniu do KE schematu udzielania pomocy publicznej w ramach GBER 20 (SA.102518). Omówiono wnioski z raportu z ewaluacji programu 2014-2020 oraz założenia strategii kapitalizacji. Członkowie KM zapoznali się z działaniami Instytutu Innowacji i Technologii – w zakresie mobilności miejskiej (www.eiturbanmobility.eu). Celem prezentacji było zbadanie możliwego obszaru programu Interreg Europa Środkowa z Instytutem.

Kolejne posiedzenie KM odbędzie się w Polsce 13-14 września br. Zostanie wtedy podjęta decyzja o tym, które projekty przechodzą do drugiego etapu oceny merytorycznej. Członkowie KM zatwierdzą projekty do dofinansowania na spotkaniu 15-16 grudnia br.

Back to top