Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

IBSR LOGO Standard 2022

Na przełomie czerwca i lipca, przez program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027, zostanie ogłoszony nabór na platformy projektowe.

Czym są platformy? 

Platformy projektowe gromadzą rozwiązania i rezultaty projektów programu Interreg Region Morza Bałtyckiego oraz innych programów finansowanych ze środków UE.

W ramach platform, partnerzy gromadzą rozwiązania i rezultaty projektów programu Interreg Region Morza Bałtyckiego oraz innych programów finansowanych przez UE, które pracują w tym samym obszarze tematycznym. Mogą to być projekty z innych programów Interreg, jak również programów Horyzont Europa (w szczególności realizacja misji dotyczącej oceanów i zasobów wodnych) lub programu LIFE.

Dzięki platformom, które łączą rezultaty różnych projektów, poszczególne organizacje otrzymują dostęp do wielu rozwiązań w danej dziedzinie, które mogą wykorzystać w swojej pracy, a co za tym idzie - platformy pomagają rozwiązywać problemy występujące w regionie.

W ramach platform, partnerzy powinni dotrzeć do władz publicznych i innych organizacji pomagając im w wprowadzaniu do ich działalności rozwiązań wypracowanych w projektach. 

Więcej informacji o platformach znajduje się w podręczniku programu - rozdział F.

Wspólny Sekretariat organizuje 4 wydarzenia online o platformach projektowych, które odbędą się w kwietniu i maju:

  1. Introduction to Project Platforms: maximising project results (23 kwietnia 2024 r.)
  2. Thematic Webinars: Getting to know your peers for new collaborations (16, 23, 24 maja 2024 r.):
  • 16 maja br o platformach dla innowacji i odporności
  • 23 maja br. o platformach dla neutralności klimatycznej
  • 24 maja br. o platformach na rzecz inteligentnego zarządzania wodą i wybrzeżem

Zachęcamy partnerów projektów do rejestracji na spotkania i do udziału w naborze na platformy.

Back to top