Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Interreg BSR Logo 2021 2027

W związku z zatwierdzeniem przez Komitet Monitorujący zmian w Podręczniku Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027, informujemy, że zaktualizowany podręcznik w wersji angielskiej znajduje się na oficjalnej stronie programu – Programme Manual

Dostępna również polską wersję podręcznika, która ma charakter pomocniczy. Podręcznik w języku polskim znajduje się w zakładce programu.

Większość zmian w podręczniku była spowodowana zawieszeniem udziału Rosji i Białorusi w programie. Dostosowano dokument do obecnego obszaru objętego wsparciem w ramach programu. Doprecyzowano również, że koszty przygotowawcze są częścią budżetu w małych projektach oraz dokonano korekt w rozdziale I.4.

Zachęcamy do zapoznania się z zaktualizowanym podręcznikiem.

Back to top