Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Interreg BSR Logo 2021 2027

W dniu 18.05 odbyło się posiedzenie się pre-Komitetu Monitorującego (KM) Programu. Do czasu zatwierdzenia Programu przez Komisję Europejską, KM nosi nazwę pre-Komitetu. Zzatwierdzenie Programu jest oczekiwane w czerwcu br.

Podczas spotkania pre-KM uzgodniono m.in.: regulamin KM, zmiany w podręczniku, aktualizację (m.in. w związku z zawieszeniem udziału Rosji i Białorusi w Programie) oraz zmiany edytorskie ogłoszeń naborów. Omówiono metodologię obliczania stawek godzinowych dla potencjalnych partnerów z państw UE spoza obszaru programu oraz statystyki pierwszych naborów na projekty małe i główne. Złożono 98 wniosków o dofinansowanie projektów głównych (w tym 11 z polskimi partnerami wiodącymi) oraz 42 wnioski o dofinansowanie projektów małych (w tym 10 z z polskimi partnerami wiodącymi). Więcej informacji o statystykach naborów znajduje się na stronie ewt.gov.pl:
https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/ibsr-w-pierwszym-naborze-malych-projektow-polscy-wnioskodawcy-zlozyli-10-z-42-wnioskow-o-dofinansowanie/
https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/interreg-region-morza-baltyckiego-2021-2027-w-pierwszym-naborze-projektow-glownych-zlozono-98-wnioskow/

Podczas spotkania przedstawiono nowe narzędzie – interaktywną mapę projektów 2014-2020 (https://interreg-baltic.eu/map/) oraz o opublikowane na oficjalnej stronie programu wywiady nt. doświadczeń miast w realizacji projektów IBSR (https://interreg-baltic.eu/news/cities-towns). Zachęcamy do zapoznania się z powyższymi materiałami.
WS przeprowadzi wśród beneficjentów projektów ankietę, której wyniki zostaną uwzględnione podczas drugiego naboru wniosków.

Obecnie trwa weryfikacja kwalifikowalności partnerów w projektach małych i głównych. Projekty małe do dofinansowania zostaną wybrane w czerwcu br., natomiast projekty główne podczas wrześniowego spotkania KM.

Back to top