Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Interreg BSR Logo 2021 2027

Od 8 lutego 2022 roku, przez kilka najbliższych tygodni wnioskodawcy będą mogli składać propozycje projektów, które ukształtują przyszłość regionu Morza Bałtyckiego.

Program  oferuje fundusze unijne dla podmiotów publicznych i prywatnych z krajów obszaru wsparcia, mające na celu poprawę poziomu życia ich obywateli. Dzięki głównym projektom i małym projektom wspiera wnioskodawców z innowacyjnymi pomysłami we wprowadzaniu nowych rozwiązań, wymiernych rezultatów i możliwości rozwoju w regionach wokół Morza Bałtyckiego.

Ponadto, Program oferuje pomoc w zarządzaniu i działaniach komunikacyjnych w ramach Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) poprzez dwa ukierunkowane zaproszenia do składania wniosków.

Szczegółowe informacje na temat naboru można znaleść na stronie programu, w sekcji Gateway for Applicants

Back to top