Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 4 ban ceInterreg Europa Środkowa (Interreg Central Europe)

• Projekt ARTISTIC Valorization of Intangible Cultural Heritage (ICH) Assets for local sustainable development in CE Regions (Waloryzacja wartości niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ICH) dla lokalnego zrównoważonego rozwoju w regionach Europy Środkowej)
Cele projektu: Projekt ma na celu poprawę współpracy między podmiotami kultury, obywatelami i podmiotami finansowymi. Projekt będzie wspierał wszystkie te grupy, zwaloryzuje niematerialne dziedzictwo kulturowe i znajdzie rozwiązania, dzięki którym projekty lokalne będą zrównoważone.

Partnerzy projektu: Partner Wiodący - t2i Technology Transfer and Innovation (IT), Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego RARR (PL), Municipality of Bovec (SL), ISN – innovation service network GmbH (AT), South Bohemian Chamber of Commerce (CZ), B&S consulting and training for the rural area GmbH (DE), University of Hamburg (DE), Association for the Advancement of Steirisches Vulkanland (AT), Veneto Region (IT), Slovak Chamber of Commerce and Industry (SK), Jarina, cooperative for rural development (SL), West Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd (HU)
Dofinansowanie: EUR 2 039 803,83, w tym RARR: EUR 176 043,50
Okres realizacji: 01.07.2017 – 30.06.2020

Więcej: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ARTISTIC.html

• Projekt SENTINEL Advancing and strengthening Social Enterprises to maximize their impact in the economic and social sector of Central European countries (Wspieranie i wzmacnianie Przedsiębiorstw Społecznych w celu zmaksymalizowania ich wpływu na sektor gospodarczy i społeczny w krajach Europy Środkowej.
Cele projektu: Opracowanie i wdrożenie nowatorskich, szeroko stosowanych rozwiązań w zakresie rozwijania umiejętności, mentoringu Przedsiębiorstw Społecznych i ułatwiania nawiązywania kontaktów, umożliwiających im lepsze wypełnianie ich główną rolę w zakresie innowacji społecznych i wzrostu.
Partnerzy projektu: Partner Wiodący - Hungarian Charity Service of the Order of Malta (HU), Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie (PL), Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego RARR (PL), Trentino federation of cooperation (IT), Institute of Social Innovations (CZ), Social Impact gGmbH (DE), Central European Initiative – Executive Secretariat (IT), KONETT Hungaria Community, Development Nonprofit Ltd (HU), Fund 05 – Foundation for Social Investment (SL), Foundation for Improvement of Employment Possibilities PRIZMA, an Institution (SL)
Dofinansowanie: EUR 1 628 325,18, w tym ROPS: EUR 84 565,79, RARR: EUR 118 188,82

Więcej: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SENTINEL.html

• Projekt PPI2Innovate Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania innowacyjnych rozwiązań w zakresie zamówień publicznych w Europie Środkowej)
Cele projektu: Projekt jest skierowany bezpośrednio do podmiotów stosujących prawo zamówień publicznych na wszystkich poziomach administracyjnych w Europie Środkowej w celu budowania regionalnych zdolności w zakresie PPI, zmiany podejścia do PPI, wzmocnienia powiązań pomiędzy odpowiednimi interesariuszami w regionalnych systemach innowacji i wreszcie zwiększenia wykorzystania PPI.

Partnerzy projektu: Partner Wiodący - Central Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd. (HU), Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego RARR (PL), Municipality of Lublin (PL), DEX Innovation Centre (CZ), Croatian Agency for SMEs, innovations and investments (HR), Somogy County Government (HU), University of Turin (IT), Ministry of Public Administration (SL), Piemonte Region (IT), ICT Technology Network Institute (SL)
Dofinansowanie: EUR 1 394 802,36, w tym RARR: EUR 124 520,33; Okres realizacji: 01.06.2016 – 31.05.2019

Więcej: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PPI2Innovate.html

• Projekt HICAPS HIstorical CAstle ParkS (Historyczne Parki Zamkowe)
Cele projektu: Projekt wzmocni potencjał sektora publicznego i prywatnego w celu poprawy zarządzania parkami historycznymi i podniesienia świadomości na temat parków jako dziedzictwa kulturowego. W ramach projektu opracowana zostanie strategia oceny dziedzictwa kulturowego i potencjału parków historycznych.
Partnerzy projektu: Partner Wiodący - Municipality of Velenje (SL), Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego RARR (PL), City/Municipality of Varaždin (HR), Kujawsko-Pomorskie Voivodeship (PL), Villa Ghigi Foundation (IT), Municipality of Bedekovcina (CR), Scientific research centre Bistra Ptuj (SL), Municipality of Ferrara (IT), University of Ljubljana, Faculty of Architecture (IT), Association for promotion of informal education, critical thinking and philosophy in practice “Petit Philosophy” (HR)
Dofinansowanie: EUR 1 506 476,34, w tym RARR: EUR 144 075; Okres realizacji: 01.06.2017 – 31.05.2020

Więcej: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/HICAPS.html

• Projekt HoCare 2.0.
Cel projektu: Wspieranie dostarczania i wdrażania wysoce innowacyjnych rozwiązań w zakresie opieki domowej i zdrowotnej w domu.
Partner Wiodacy: Central Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd (HU), Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego RARR (PL), BSC Business Support Centre L.t.d., Kranj (SL), Carus Consilium Saxony GmbH (DE), National Healthcare Service Center (HU), Województwo Małopolskie (PL), Institute of Social Services Prague (CZ), Dresden University Hospital (DE), DEX Innovation Centre (CZ), Cremona Chamber of Commerce (IT), LOMBARDY REGION (IT)
Dofinansowanie: EUR 1 696 187,45 EUR, w tym RARR: EUR 149 369,14; Okres realizacji: 01.04.2019 - 31.03.2022

Więcej: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/HoCare2.0.html

• Projekt SACHE - Smart Accelerators of Cultural Heritage Entrepreneurship
Cel projektu: Rozwój i dostarczanie zintegrowanych lokalnych strategii rozwoju opartych na narzędziach i podejściach, które będą przyspieszać kreatywną przedsiębiorczość w ramach i wokół dziedzictwa kulturowego. Projekt ma na celu rozszerzenie i wzmocnienie roli witryn, symboli i wartości dziedzictwa kulturowego przekształcając je w SACHE: "Inteligentne akceleratory kreatywnego dziedzictwa przedsiębiorczości - opracowanie modelu środkowoeuropejskiego.
Partner Wiodący: Chamber of Commerce, Industry, Craft and Agriculture of Venice Rovigo Delta Lagunare (IT), Ca' Foscari University of Venice (IT), Friuli Venezia Giulia Autonomous Region - Department for culture, sports and solidarity (IT), Development Agency Zagreb – TPZ Ltd. (HR), Aufbauwerk Region Leipzig GmbH (DE), Bayern Innovativ GmbH (DE), Chamber of Commerce and Industry of Pécs-Baranya (HU), Maribor Development Agency (SL), Technology park Ljubljana ltd (SL), Laser Consult Ltd. (HU), Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego RARR (PL), INNOVA Észak-Alföld Regional Development and Innovation Agency Nonprofit Limited Liability Company (HU)
Dofinansowanie: EUR 2 003 741,70, w tym RARR: EUR 120 404,62 EUR; Okres realizacji: 01.04.2019 - 31.03.2022

Więcej: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SACHE.html

• Projekt SIV- Social Impact Vouchers
Cel projektu: Poprawa umiejętności i kompetencji biznesowych dla budowania konkurencyjnego i innowacyjnego sektora społecznego w Europie.
Partner Wiodący: Social Entreprise Stuttgart (DE) Cooperative for ethical financing, Jadranska Chrvatska (HR), Foundation for Social and Impact Investment (SL), IFKA, Budapeszt (HU), Caritas Archidiecezji Wiedeńskiej (A), Centre for Community Organizing Northern Moravia (CZ) Fundacja Fundusz Współpracy Warszawa (PL), Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego RARR (PL), Diecezja Stuttgart (DE) Uniwersytet Ekonomiczny I Biznesowy Wiedeń (A), Centire Bratysława (SK)
Budżet projektu: EUR 2 691 486,67 EUR, w tym RARR: EUR 126 039,94; Okres realizacji: 01.04.2019 - 31.03.2022

Więcej: http://www.interregcentraleurope.eu/Content.Node/SIV-.html

Back to top