Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

  

8 października 2014 roku w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyło się spotkanie informacyjne na temat programów Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego i INTERREG EUROPA, w którym wzięło udział około 200 przedstawicieli instytucji samorządowych, instytutów naukowych, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu i sektora prywatnego.  

Podczas spotkania ofertę dla beneficjentów prezentowali przedstawiciele Wspólnych Sekretariatów programów Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa i INTERREG EUROPA. Podsumowanie udziału polskich beneficjentów w obecnej edycji programów zostało przedstawione przez zastępcę dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Poniżej zamieszczamy przedstawione w trakcie spotkania prezentacje.

Back to top