Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

5 180323bsrProgram Regionu Morza Bałtyckiego (Interreg Baltic Sea Region)

• Projekt IRIS Improved Results in Innovation Support - transnational exchange and joint development between Innovation Infrastructure Organisations (Lepsze wyniki w zakresie wsparcia innowacji - ponadnarodowa wymiana i wspólny rozwój między innowacyjnymi organizacjami infrastruktury)
Cele projektu: Wzmocnienie możliwości zarządzania i wsparcia dla inkubatorów w regionie Morza Bałtyckiego.
Partnerzy projektu: Partner Wiodący – Dalarna Science Park (SE), ), Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego RARR (PL), Turku Science Park Ltd (FI),Tallinn Science Park Technopol Foundation (EE), Latvian Technological Center (LV), Foundation „Ventspils High Technology Park” (LV), Kaunas Science and Technology Park (LT), Public Institution Open Coffee Club Vilnius (LT), Gdańska Entrepreneurship Foundation (PL), DESY German Electron – Synchrotron (DE), WITENO GmbH (DE), Business Development Centre Central Denmark (DK), Fund „Victoria” (RU)
Dofinasowanie: EUR 2 460 000, w tym RARR: EUR 112 375,44

Więcej: https://www.bsr-stars.eu/iris/

• Projekt Circular PP Wykorzystanie zamówień na innowacyjne rozwiązania i budowanie potencjału w celu  promocji gospodarki obiegu zamkniętego

Cele projektu: Głównym celem projektu jest wykorzystanie zamówień publicznych w regionie Morza Bałtyckiego w celu wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów i usług o charakterze cyrkularnym poprzez budowanie potencjału wszystkich zainteresowanych podmiotów (zamawiających, dostawców i decydentów) oraz wprowadzenie zasad gospodarki cyrkulacyjnej w zaproszeniach do składania ofert.  

Partnerzy projektu: Partner Wiodący – Miasto Aalborg (AAL) - DK, Miasto Malmo (MAL) - SE, Uniwersytet w Aalborgu (AAU) - DK, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sankt Petersburgu (HSE) - RU, Łotewski Fundusz Inwestycyjny Ochrony Środowiska (LEIF) - LT, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (RARR) - PL, Rijkswaterstaat – Ministerstwo Infrastruktury i Ochrony Środowiska (RWS) - NL, Fiński Instytut Ochrony Środowiska (SYKE) - FI, Łotewska Izba Przemysłowo-Handlowa (LCCI) - LV, Biuro NorthDenemark (EENA) - DK

Budżet całości projektu 2.453.620,00 EUR, 

Budżet RARR: 185.288,00 EUR (kwota dofinansowania z EFRR: 157 494,80 EUR) 

Wiecej: http://rarr.rzeszow.pl/projekty/circular-pp/

 

Back to top