Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

log balticUprzejmie informujemy, że organizatorzy tegorocznego 11. Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) rozpoczęli rejestrację na to wydarzenie. Link do formularza rejestracyjnego jest dostępny na stronie: https://annualforum2020.eu/en/11th-annual-forum-eusbsr-20-october-2020-online/registration.

Tegoroczne Forum pod hasłem Our Region. Our Future. Towards a Decade of Innovation and Sustainability poświęcone będzie dyskusji jak najlepiej wykorzystać Strategię UE dla RMB do dalszego rozwoju naszych krajów i regionu w świetle nowego Planu Działania SUERMB i nowych ram finansowych UE. Dyskusje poświęcone będą wszystkim trzem celom głównym SUERMB: ochronie M. Bałtyckiego, budowie połączeń w regionie oraz wzrostowi dobrobytu. Ambicją organizatorów jest debata międzysektorowa, stworzenie innowacyjnych zespołów dyskusyjnych, uwzględniających perspektywę wielu dyscyplin wiedzy, które zaproponują innowacyjne rozwiązania dla znanych i nowych problemów w regionie z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Tegoroczne Forum będzie miało formę wirtualną. Więcej informacji nt. sesji plenarnych, warsztatów i mówców jest dostępna w newsletterze, który przesyłamy poniżej. Zwracamy Państwa uwagę, że seria kilkunastu warsztatów odbędzie się jeszcze przed właściwym Forum - we wrześniu i październiku.   

Zachęcamy Państwa do udziału w tym wydarzeniu.

Back to top