EWT logo

stopka WP

UE header

EWT 2021-2027

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

Broszura - okładka

9 180323mog10 180323pp11 180323tage13 180323 karpa

 

 

 

 

log balticUprzejmie informujemy, że organizatorzy tegorocznego 11. Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) rozpoczęli rejestrację na to wydarzenie. Link do formularza rejestracyjnego jest dostępny na stronie: https://annualforum2020.eu/en/11th-annual-forum-eusbsr-20-october-2020-online/registration.

Tegoroczne Forum pod hasłem Our Region. Our Future. Towards a Decade of Innovation and Sustainability poświęcone będzie dyskusji jak najlepiej wykorzystać Strategię UE dla RMB do dalszego rozwoju naszych krajów i regionu w świetle nowego Planu Działania SUERMB i nowych ram finansowych UE. Dyskusje poświęcone będą wszystkim trzem celom głównym SUERMB: ochronie M. Bałtyckiego, budowie połączeń w regionie oraz wzrostowi dobrobytu. Ambicją organizatorów jest debata międzysektorowa, stworzenie innowacyjnych zespołów dyskusyjnych, uwzględniających perspektywę wielu dyscyplin wiedzy, które zaproponują innowacyjne rozwiązania dla znanych i nowych problemów w regionie z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Tegoroczne Forum będzie miało formę wirtualną. Więcej informacji nt. sesji plenarnych, warsztatów i mówców jest dostępna w newsletterze, który przesyłamy poniżej. Zwracamy Państwa uwagę, że seria kilkunastu warsztatów odbędzie się jeszcze przed właściwym Forum - we wrześniu i październiku.   

Zachęcamy Państwa do udziału w tym wydarzeniu.