EWT logo

stopka WP

UE header

EWT 2021-2027

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

Broszura - okładka

9 180323mog10 180323pp11 180323tage13 180323 karpa

 

 

 

 

log baltic   Informułjemy, że 19 listopada br. Instytut Szwedzki uruchomi kolejny nabór na dofinansowanie projektów wpisujących się w priorytety Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB).

 

 

Naborem objęte są państwa członkowskie SUERMB, w tym Polska, a także Rosja i kraje Partnerstwa Wschodniego.

Partnerstwo w ramach projektu musi składać się z co najmniej 3 podmiotów ze wskazanych powyżej państw, przy czym głównym wnioskodawcą powinna być organizacja ze Szwecji.

Więcej informacji: https://si.se/en/apply/funding-grants/pi/