Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

eusbsrInstytut Szwedzki w ramach Baltic Leadership Programme organizuje programy szkoleniowe, do których można zgłosić swoje uczestnictwo.

Obecny nabór dotyczy dwóch programów szkoleniowych:

- dot. młodzieży i biogospodarki (termin zgłoszeń do 22 sierpnia) – program skierowany jest do organizacji młodzieżowych oraz instytucji zajmujących się biogospodarką,

- dot. inteligentnych specjalizacji (termin zgłoszeń do 19 sierpnia) – program skierowany do przedstawicieli komórek zajmujących się inteligentnymi specjalizacjami zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym.

Szczegóły oferty na stronie Instytutu Szwedzkiego:

https://si.se/en/apply/leadership-programmes/baltic-leadership-programme-on-youth-and-bioeconomy/

https://si.se/en/apply/leadership-programmes/baltic-leadership-programme-on-smart-specialisation/

Back to top