EWT logo

stopka WP

UE header

EWT 2021-2027

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

Broszura - okładka

9 180323mog10 180323pp11 180323tage13 180323 karpa

 

 

 

 

eusbsrInstytut Szwedzki w ramach Baltic Leadership Programme organizuje programy szkoleniowe, do których można zgłosić swoje uczestnictwo.

Obecny nabór dotyczy dwóch programów szkoleniowych:

- dot. młodzieży i biogospodarki (termin zgłoszeń do 22 sierpnia) – program skierowany jest do organizacji młodzieżowych oraz instytucji zajmujących się biogospodarką,

- dot. inteligentnych specjalizacji (termin zgłoszeń do 19 sierpnia) – program skierowany do przedstawicieli komórek zajmujących się inteligentnymi specjalizacjami zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym.

Szczegóły oferty na stronie Instytutu Szwedzkiego:

https://si.se/en/apply/leadership-programmes/baltic-leadership-programme-on-youth-and-bioeconomy/

https://si.se/en/apply/leadership-programmes/baltic-leadership-programme-on-smart-specialisation/