Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

 

Na stronie programu Interreg Region Morza Bałtyckiego jest dostępne podsumowanie pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie:

http://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/first-projects-have-taken-shape-statistics-of-applications-submitted.html

 

Łącznie złożono 78 wniosków. Polska - 142 zaangażowane instytucje - plasuje się w grupie państw najliczniej reprezentowanych w projektach programu.

 

 

 

Back to top