Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

logo Interreg PL UA 2021 2027

31 sierpnia 2023 r. o północy zakończył się pierwszy nabór wniosków w programie Interreg Polska–­­­­Ukraina 2021-2027.

Konkurs dotyczył priorytetów środowisko i zdrowie.

247 wniosków o dofinansowanie projektów zostało zarejestrowanych w systemie CST2021.  

Na dofinansowanie projektów w zakończonym naborze przeznaczono łącznie 81,11 mln euro, w tym:

  • w ramach priorytetu Środowisko:
    • 20,2 mln euro na Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego,
    • 6,51 mln euro na Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej oraz
    • 17,04 mln euro na Wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej i zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczenie wszelkich form zanieczyszczeń.
  • na priorytet Zdrowie: 37,36 mln euro.

Szczegółowe podsumowanie pierwszego naboru (PDF 122 KB)

Back to top