Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

logo Interreg PL UA 2021 2027

Wspólny Sekretariat zainicjował nabór ekspertów zewnętrznych do oceny wniosków złożonych w ramach priorytetów Programu ZDROWIE i ŚRODOWISKO.

Celem niniejszego zaproszenia do udziału ekspertów zewnętrznych jest zaproszenie zainteresowanych kandydatów, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie i wiedzę w obszarach współpracy transgranicznej, rozwoju regionalnego, specyfiki Programu oraz podstaw prawnych. Utworzenie Zespołu Asesorów wprowadzi narzędzie do profesjonalnego i rzetelnego zarządzania procesem oceny.

Bezpośredni link do ogłoszenia o naborze: https://pl-ua.eu/pl/news/2884

Termin składania wniosków upływa 1 sierpnia 2023 r.

Back to top