Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej Wojeówdztwa Podkarpackiego

stopka WP

UE header

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

13 180323 karpa

Jeżeli jesteś potencjalnym beneficjentem, który rozpoczyna, bądź planuje rozpoczęcie realizacji projektu, poniższa informacja może być dla Ciebie przydatna.

Informujemy, że przed uruchomieniem pierwszego naboru wniosków w Programie Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027, począwszy od 1 kwietnia, ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności można zamieszczać pod specjalnie dedykowanym numerem naboru:

  • POPT.21.27.00-IZ.00-00-001/21

Tytuł naboru w realizowanej przez Państwa części powinien nawiązywać do perspektywy finansowej 2021-2027.

Do czasu uruchomienia Programu dla przyszłej perspektywy, realizując zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności, stosuj wymagania obowiązujące beneficjentów obecnej perspektywy 2014-2020.

Opisany sposób postępowania zapewni beneficjentom większe bezpieczeństwo kontrolne i audytowe, jeśli rozpoczęte przed uruchomieniem naboru projekty zostaną później objęte dofinansowaniem unijnym.