Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Program na lata 2021-2027 niesie ze sobą kilka zmian. Promowana będzie partycypacja społeczna oraz zwracana uwaga na zgodność z inicjatywą Nowy Europejski Bauhaus. Dodano wymagania dotyczące gotowości projektów do realizacji, a także pozytywnego wpływu na wdrażanie zasad horyzontalnych UE.

Budżet nowego programu to 129,8 mln euro. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych.

Priorytety w nowym programie:

priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne pogranicze,
priorytet 2. Lepiej połączone pogranicze,
priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie pogranicze,
priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza.

Udostępniono możliwość poszukiwania partnerów do projektu i prezentowania pomysłów na projekt. W ten sposób planuje się stworzyć przyjazną strefę wymiany kontaktów dla nowych beneficjentów.

Oferowane będą indywidualne konsultacje koncepcji projektów do realizacji w ramach nowego programu. Będą one prowadzone telefonicznie, mailowo, w formie spotkań osobistych lub online.

Zachęcamy do śledzenia naszych stron internetowych: https://ewt.podkarpackie.pl/index.php/programy-transgraniczne-2021-2027/polska-slowacja/aktualnoscihttps://ewt.podkarpackie.pl/index.php/aktualnosci-punktu https://pl.plsk.eu/program-2021-2027, a także strony Programu: https://pl.plsk.eu/program-2021-2027 oraz mediów społecznościowych, gdzie będą pojawiać się najnowsze informacje związane z programem 2021-2027.

Back to top