Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Karpackie Morza.Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego J.Solińskiego i W.Domaszy

„Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy”.

Lider projektu: Województwo Podkarpackie

Partner: Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš v Humennom (Regionalna Organizacja Turystyczna Horný Zemplín i Horný Šariš)
Mikroprojekt wspólny: 76 506,00 Euro (85% EFRR, 5% budżet Państwa/ wkład własny Lidera projektu 5 556,53 Euro i Partnera 2 094,09 Euro)

Okres realizacji: 01.10.2020 - 30.09.2021

Cel projektu: promocja walorów przyrodniczych Jeziora Solińskiego (Polska) i Wielkiej Domaszy (Słowacja), która wpłynie na zwiększenie atrakcyjności polsko-słowackich regionów przygranicznych. Jeziora te, są zjawiskami szczególnymi na polsko-słowackim pograniczu, które w połączeniu z walorami krajobrazowymi stanowią potencjał turystyczny obu stron polsko-słowackiego pogranicza. Promocja tych dwóch akwenów pod wspólnym szyldem ma służyć skanalizowaniu ruchu turystycznego w obszary o mniejszej frekwencji turystycznej.

Działania:

Województwo Podkarpackie

  • Opracowanie i wydanie dwuelementowej mapy w języku polskim, słowackim i angielskim (opis walorów karpackich „mórz”, baza noclegowa, gastronomiczna, atrakcje w pobliżu).
  • Organizacja wizyty studyjnej dla propagatorów turystyki w celu poznania i promocji walorów Jeziora Solińskiego i Jeziora Domasza.
  • Organizacja warsztatów dla propagatorów turystyki dotyczących analizy potencjału turystycznego obszaru Jeziora Solińskiego i Jeziora Domasza oraz tworzenia wspólnych pakietów turystycznych np. „Tydzień nad karpackimi morzami”.
  • Organizacja warsztatów fotograficznych, opublikowanie na stronach partnerów, stworzenie bazy zdjęć pogranicza polsko-słowackiego do wykorzystania przez zainteresowane podmioty w celu promocji.
  • Zakup roll-upa promocyjnego.
  • Zakup laptopa.
  • Dosprzętowienie posiadanego aparatu fotograficznego.

Partner

  • Organizacja konferencji prezentującej produkt turystyczny i opracowane pakiety dla turystów.
  • Wykonanie i montaż 7 tablic informacyjno-promocyjnych w obszarze Wielkiej Domaszy”.

Baner projektu Karpackie Morza Logo Podkarpackie Interreg Regionalna Organizacja Turystyczna Horný Zemplín i Horný Šariš

 

Drugi objazd studyjny z udziałem polskich i słowackich animatorów turystyki oraz przedstawicieli partnerów projektów odbył się w dniach 8-11 lipca na Słowacji. Tym razem jego celem było jezioro  Wielka Domaša oraz otaczające je malownicze tereny regionu Zemplin i Pogórza Ondawskiego.

Zaraz po przekroczeniu granicy w Barwinku, w czwartek 8 lipca, uczestnicy objazdu odwiedzili zabytkową, łemkowską cerkiew greckokatolicką pw. Św. Mikołaja w Bodružalu. Wybudowana w 1658 r. świątynia jest wpisana na światową listę dziedzictwa UNESCO. Kilkanaście kilometrów dalej, w miejscowości Driečna, uczestnicy objazdu zwiedzili lokalne muzeum wiejskie, w którym zgromadzono eksponaty obrazujące codzienność życia na tych terenach w przeszłości.

Bazą objazdu stał się hotel Zátoka w Holčíkovcach, położony na wschodnim brzegu jeziora Wielka Domaša. Tam też, pracami nad koncepcją map turystycznych regionu, zakończył się pierwszy dzień objazdu.

Następny dzień objazdu obejmował rejs statkiem Bohemia  po jeziorze Wielka Domaša, zwiedzanie ruin średniowiecznych zamków w Čičvie i Brekovie oraz wizytę w lokalnej winnicy, założonej jeszcze w czasach CK Monarchii.

Trzeciego dnia uczestnicy objazdu mogli podziwiać przyrodę Gór Slanskich (Narodowy Rezerwat Przyrody Oblík i Rezerwat Przyrody Hermanovské skaly) w trakcie spaceru ścieżką przyrodniczą Telekia nieopodal miejscowości Hermanovce nad Topľou. Kolejnie atrakcie tego dnia to wizyta w pałacu-muzeum i parku archeologicznym w Hanušovcach nad Topľou oraz zwiedzanie kościoła w miejscowości Nová Kelča nad jeziorem Wielka Domaša.

Objazd zakończył się w niedzielę 11 lipca wizytą na największym cmentarzu wojennym z czasów I wojny światowej na Słowacji we mijscowości Velkrop oraz przejazdem do Stropkowa gdzie trwają prace archeologiczne nieopodal zamku.

IMG 20210708 095800DSCF2104IMG 20210711 100018DSCF2262IMG 20210709 093228

 IMG 20210708 165248IMG 20210708 104956IMG 20210709 122246IMG 20210709 085544IMG 20210709 123059IMG 20210711 133854

 IMG 20210709 100300IMG 20210709 125154IMG 20210709 171627IMG 20210709 154753IMG 20210710 090019

IMG 20210710 125852IMG 20210710 135314IMG 20210711 112313IMG 20210711 100339IMG 20210711 130300IMG 20210711 133713

 

Link do pobrania zdjęć z objazdu (autor: Michał Bosek), które animatorzy turystyki mogą wykorzystać przy tworzeniu potencjalnej oferty turystycznej obszaru jeziora Wielka Domasza:

https://drive.google.com/drive/folders/1eXisNpgcTy8Dnaul-3E4gMEkjQywzy90?usp=sharing

Back to top