EWT logo

stopka WP

UE header

EWT 2021-2027

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

Broszura - okładka

9 180323mog10 180323pp11 180323tage13 180323 karpa

 

 

 

 

Projekt Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat, Beneficjent Wiodący: Stowarzyszenie „Procarpathia”, partnerzy projektu: Województwo Podkarpackie, Centrum Rozwoju Regionalnego (obwód lwowski, Ukraina) Stowarzyszenie Samorządów "Euroregion Karpacki – Ukraina, Departament TurystykiLwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Agencja rozwoju regionalnego i współpracy transgranicznej "Zakarpacie" (Obwód Zakarpacki, Ukraina), Urząd miasta Kolochava (obwód zakarpacki, Ukraina), jednostka Lwowskiej Rady Obwodowej "Zarząd rezerwatu historyczno-kulturalnego "Tustan "(obwód lwowski, Ukraina), Organizacja pozarządowa "Centrum społeczne Etalon" (obwód Iwano-Frankowski, Ukraina), Rada okręgowa w Kosowie (obwód Iwano-Frankowski, Ukraina, Wschodnioeuropejska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Przemyślu (województwo podkarpackie, Polska). Przyznane dofinansowanie: 1 376 340 euro, okres realizacji: 24 miesiące.
Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa Karpat (tradycji, rzemiosła, zwyczajów, muzyki, architektury) poprzez konkretne działania: rozwój współpracy transgranicznej w zarządzaniu kulturą i historią, stworzenie sieci organizacji, które podejmują działania w tym zakresie, promowanie wiedzy o regionalnych tradycjach, praktykach i działaniach mających na celu przywrócenie umiejętności rzemieślniczych oraz poprzez podnoszenie kompetencji wybranych społeczności lokalnych w zarządzaniu kulturą regionu. Dzięki projektowi możliwe będzie stworzenie Centrum (Karpackiej Rozety) służącej promowaniu dziedzictwa Karpat, wypracowaniu wspólnej polityki w zakresie zarządzania i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego na poziomie regionalnym i lokalnym, zwiększeniu wiedzy o lokalnych społecznościach.

Więcej: http://procarpathia.pl/pl/projekty/miedzynarodowe_realizowane/swiat_karpackich_rozet_/o_projekcie/

Wiecej informacji oraz dostęp do wczesniejszych artykułów dostępne pod linkiem: https://podkarpackie.pl/index.php/turystyka/projekty-pbu/karpackie-rozety

DSC 0693

   W dniach 8-10.11.2019 r. na terenie Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła artystycznego w Woli Sękowej odbył się II etap warsztatów ceramicznych. 

 

 

 

W ramach zajęć uczestnicy w pierwszy dzień poznali techniki wypału ceramiki (w tym  Obvara – „słowiańskie raku” – technika polegająca na dekoracji i jednoczesnym uszczelnianiu ceramiki poprzez zanurzenie w roztworze mąki, drożdży i wody. Technika powstała ok. XII w. i jest najbardziej popularna w krajach Europy Wschodniej) i piece do wypału ceramiki. Omówiono wypalone na biskwit prace uczestników, które powstały podczas I etapu warsztatów.  Później uczestnicy poznali techniki szkliwienia i ozdabiania biskwitów oraz sami dekorowali swoją ceramikę.

W drugi dzień wypalano ceramikę w technice obvary i zorganizowano mini wystawę wypalonej ceramiki. Ponadto omówiono prace wypalone w piecu elektrycznym w dniu poprzednim, które były szkliwione.

Ostatniego dnia warsztatu składano i montowano wspólnie przygotowaną rozetę karpacką. Na koniec podsumowano warsztaty i przygotowano wystawę wszystkich prac, które powstawały przez cały czas trwania warsztatów.

Prowadząca warsztaty:

Katarzyna Ziomek: instruktor rękodzieła artystycznego, mistrz ceramiki ozdobnej i użytkowej, pedagog w zakresie animacji społeczno-kulturowej, instruktor terapii zajęciowej.

Monika Wolańska: mgr edukacji artystycznej, mistrz ceramiki, instruktor rękodzieła artystycznego.

Zdjęcia i tekst: Monika Maślanka-Preneta