Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 Poland Slovakia PL 01FUND RGB 500 pikseli

 

Samorząd (obec) Vyšná Žipov (kraj Preszowski) poszukuje polskiego partnera (jednostka samorządu terytorialnego) do projektu związanego z wspólnymi transgranicznymi działaniami edukacyjnymi wspierającymi dziedzictwo kulturowe i naturalne. Projekt będzie ubiegał się o dofinansowanie w ramach trwającego obecnie naboru wniosków programu Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020 oś priorytetowa I "Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza". Opis projektu znajduje się pod adresem http://www.vysnyzipov.ocu.sk/sk/-kontakt

 

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Panem Michał Švábik, dane kontaktowe poniżej.

 

Mgr. Michał Švábik

Nižný Hrušov 596,

094 22 Nižný Hrušov

+421907375523

 

Back to top