Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

W dniach 19-20 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Podczas posiedzenia, które zostało zorganizowane w miejscowości Stara Leśna na Słowacji, zatwierdzono do dofinansowania szereg projektów. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie Programu korzystając z poniższego linku:

https://pl.plsk.eu/-/wyniki-ix-posiedzenia-komitetu-monitorujacego-zatwierdzone-nowe-projekty#prettyPhoto

Back to top