Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Maryjny Zapraszamy do zapoznania się z „trójwymiarową” wycieczką po Szlaku Maryjnym zrealizowaną w ramach projektu flagowego „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)”.

Projekt jest wdrażany w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020. W inicjatywie rolę Partnera odgrywa m.in. Województwo Podkarpackie, a Beneficjentem wiodącym jest Preszowski Samosprawny Kraj. Głównym celem projektu jest stworzenie spójnego zestawu działań mających na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego, a w efekcie stworzenie nowego zintegrowanego produktu turystycznego, który uwidoczni kulturowe, przyrodnicze, historyczne i duchowe wartości pogranicza polsko-słowackiego. Projekt ma także na celu wsparcie promocji innych atrakcji turystycznych miejsc położonych na szlaku pielgrzymkowym.

http://szlak.maryjny.pl/

Back to top