Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 Poland Slovakia PL 01FUND RGB 500 pikseli

W dniach 17 maja 2016r. w Przemyślu, 18 maja 2016r. w Lesku oraz 19 maja 2016r. w Dukli odbyły się seminaria informacyjne przygotowujące potencjalnych beneficjentów Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 do realizacji projektów. W seminarium wzięło udział około 100 osób, przedstawicieli podmiotów, które w przeszłości nie korzystały ze wsparcia programów współpracy transgranicznej (w szczególności w ramach mikroprojektów), a które były zainteresowane nawiązaniem i rozwijaniem współpracy z partnerami słowackimi w ramach projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

W trakcie seminariów przedstawione zostały m.in. podstawowe założenia Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020, warunki przyznania dofinansowania w ramach mikroprojektów, pomoc de minimis w Programach EWT oraz metodologia przygotowania projektu transgranicznego. Uczestnicy skorzystali także z możliwości bezpośrednich konsultacji z prelegentami i ekspertami.

Poniżej materiały z seminarium do pobrania.

 

Back to top