Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

 

Program INTERREG V-A PL-SK 2014-2020

 

DODATKOWE INFORMACJE DO NABORU NA KONCEPCJE PROJEKTÓW FLAGOWYCH

 

 

W nawiązaniu do ogłoszonego naboru na koncepcje projektów flagowych w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja udostępniony został dodatkowy dokument: Szczegółowy opis działań kwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu.

 

 

Dokument zawiera istotne informacje dla wnioskodawców, dotyczące m.in. typów działań przewidzianych do dofinansowania w ramach Programu.

 

Back to top